Produktionsprocess

Mottagning av inkommande material
 • Kvantitetsverifiering
 • Kontroll av materialkvalitet
 • Dokumentation för leverantörskvalitetsrapporter
Inkommande materialinspektion
 • Visuell inspektion
 • Dimensionell inspektion
 • Kemisk analys
 • Taggning & Märkning
Material skärning
 • Viktmätning
 • Kontroll av skäryta
 • Märkning
Förvärmning av göt
 • Ugnstemperaturkontroll
Inspektion
 • Kemianalys
 • Test av mekaniska egenskaper
 • Metallurgisk observation
 • Icke-förstörande test
 • Visuell observation
 • Dimensionell inspektion
 • Kvalitetsrapporter Dokumenterade för kundens slutgiltiga godkännande
Maskinbearbetning
 • Temperaturkontroll
 • Geometrisk och dimensionell toleranskontroll
Värmebehandling (normalisering, släckning, härdning, glödgning, etc.)
 • Temperaturkontroll
 • Uppvärmningstidkontroll
 • Test av mekaniska egenskaper
Öppna formsmidning
 • Temperaturkontroll
 • Spannmålsflödessimulering och kontroll
Packning & Frakt
 • Rostskyddande beläggning
 • Omslag
 • Träram/Lådor rökning
 • Förpackningsinspektion